Workshops

Marjolein Dreef
Merijn van den Bergh
Workshop
11:30 - 12:30 [BIJNA VOL]
13:30 - 14:30

1. Global IFM bij Philips: ‘Back to the Future?’
(Case: re-tendering integrated FM)

Philips was 10 jaar geleden een van de eerste Nederlandse multinationals die een integraal facility management (IFM) model wereldwijd op de markt zette. Het programma werd toen TFM 1.0 genoemd. Sinds die tijd is Philips als organisatie enorm veranderd en omgevormd van een breed georiënteerd technologieconcern naar een ‘Health Tech Company’. De afsplitsing van Philips Lighting is daarvan een duidelijk voorbeeld.

Onder het motto ‘Van total facility management naar Philips FM’ heeft in 2017 een her-tender plaatsgevonden, voor vrijwel alle soft en hard services (circa 200 locaties in 40 landen) met als belangrijke aandachtspunten onder meer eenvoud, transparantie en ruimte voor lokale behoeften.

Roel Stroeken en Guido Meijer kijken in hun sessie terug (én vooruit!) en delen hun ervaringen. Is het gelukt om de basis weer goed neer te zetten (‘back’) en lukt het om lokale ambities en kwaliteit binnen het wereldwijde model te realiseren (‘future’)?

Een eerlijk verhaal over wat Philips goed en niet goed gedaan heeft en op welke gebieden en onderdelen verdere doorontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van KPI's en duurzaamheid) mogelijk zijn.

Guido Meijer

Director Global Facility Management bij de afdeling Real Estate van Koninklijke Philips N.V.

Roel Stroeken

Head of Real Estate Benelux bij Koninklijke Philips N.V.

Workshop
11:30 - 12:30
13:30 - 14:30

2. Regiecyclus voor contract- en leveranciersmanagement werpt vruchten af (Case: De Nederlandsche Bank)

Binnen de afdeling Facilitair Management (FMA) van De Nederlandsche Bank wordt sinds 2016 contract- en leveranciersmanagement toegepast aan de hand van de regiecyclus. Het doorlopen van alle fases van de regiecyclus heeft geleid tot een transparante en doordachte wijze van organiseren van het contract- en leveranciersmanagement.

Wat was de aanleiding voor het ontwikkelen de regiecyclus, uit welke stappen bestaat de cyclus, op welke manier is de methodiek een goed stuurmiddel om tijdig de juiste acties in gang te zetten (zodat na elke fase de juiste resultaten behaald worden) en wat heeft de regiecyclus De Nederlandsche Bank nu echt opgeleverd?

Deze workshop over het verder professionaliseren van contract- en leveranciersmanagement laat zien hoe De Nederlandsche Bank dit op succesvolle wijze heeft toegepast.  

Boudewijn Löwenthal

Contract- en leveranciersmanager Facilitair Management bij De Nederlandsche Bank

Jackie Gravesteijn-Rijkoort

Contract- en leveranciersmanager Facilitair Management bij De Nederlandsche Bank

Workshop
11:30 - 12:30
13:30 - 14:30 [VOLGEBOEKT]

3. Verbeteren in FM met Lean
(Case: Bernhoven)

Sinds 2016 ondergaat de afdeling Facilitaire Services van Ziekenhuis Bernhoven een transformatie aan de hand van de Lean-filosofie. De verwachting dat de principes, werkwijze en instrumenten van Lean zouden leiden tot verbeteringen en een verhoogd serviceniveau aan klanten, is geheel uitgekomen. De overlegstructuur is geprofessionaliseerd (en veel meer gericht op het vasthouden van de koers dan op het bijpraten over projecten), capaciteitsplanningen worden scherper bewaakt, processen zijn vereenvoudigd, kosten zijn structureel gereduceerd en dankzij verbetersessies staat de interne klantbediening op een hoger niveau.
Hoe zet je Lean in een facilitaire omgeving in en welke veranderingen brengt dat mee voor de medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat Lean zich niet beperkt tot het ‘binnen rollen van instrumenten’ en het ‘plakken van labels’, maar dat het echt leidt tot verbeteringen, anders samenwerken (zowel op de afdeling Facilitaire Services zelf als met andere afdelingen) en het zien van kansen die ook werkelijk met beide handen worden aangegrepen?

Wat zijn, anderhalf jaar na de start met Lean, de behaalde resultaten? En kom meer te weten over het vasthouden van die verandering: hoe zorg je ervoor dat de transformatie écht doorzet, ook nadat de eerste impuls gegeven is?

Dorien Wondaal-Meijer

Senior Lean Consultant bij Situs

Robbert Godschalk

Manager Facilitair Services bij Ziekenhuis Bernhoven

Workshop
11:30 - 12:30
13:30 - 14:30 [VOLGEBOEKT]

4. Zo draagt FM bij aan de duurzaamste campus van Europa

Sinds 2014 is KIEN/Yask facilitair partner van de High Tech Campus (HTC) in Eindhoven (160 bedrijven, verdeeld over ruim 60 gebouwen). Beide partijen werken samen volgens het managing agent-model, waarbij de HTC zelf alle leveranciers selecteert en contracteert.

Om te kunnen voldoen aan de doelstelling, in 2025 de duurzaamste campus van Europa te zijn, is een belangrijke taak weggelegd voor het Facility Management van de HTC. In de presentatie delen KIEN/Yask en HTC Eindhoven hun visie op de manier waarop Facility Management kan bijdragen aan het realiseren van deze ambitieuze duurzame doelstelling. Tijdens de sessie komen de volgende vragen aan bod:

 • Hoe beïnvloed je het gedrag van de 11.000 mensen van 80 verschillende nationaliteiten die dagelijks op de Campus werken en verblijven?
 • Welke duurzaamheidsrichtlijnen worden gehanteerd voor nieuwbouw en verbouwingen?
 • Hoe is het energiemanagement ingericht en welke besparingen worden gerealiseerd?
 • Op welke manier worden de hard en soft services ingericht zodat de ontwikkeling naar smart buildings, green offices en healthy offices mogelijk wordt?

Harrie Arends

Operations Manager High Tech Campus Eindhoven

Pepijn Reijnders

Directeur KIEN/Yask Facility Management

Workshop
11:30 - 12:30
15:00 - 16:00 [VOLGEBOEKT]

5. Nieuw Hospitality-concept combineert werken, wonen en plezier

In veel kantoren worden facilitaire services nog grotendeels aangeboden in de kantooromgeving zelf, tijdens de traditionele kantoortijden. Maar de behoeftes van (jonge) professionals zijn vandaag de dag aan het verschuiven. Werken vindt namelijk niet alleen meer op kantoor plaats, maar overal, ook in de avond en in het weekend.
Bij dat leven passen andere dienstverleningsconcepten. Een werkconcept waar je even binnen kunt lopen en waar een variëteit aan services wordt aangeboden. ArrangeGroup speelt hierop in met een nieuw hospitality-concept (genaamd: Nuttig!) dat werken, wonen en plezier ondersteunt. Het concept gaat voor de zomer van 2018 voor de eerste keer van start in een splinternieuw appartementencomplex in de Amsterdamse wijk Zeeburg. Ook is er vanuit organisaties zoals Rabobank en zorginstellingen animo voor het concept.

Hoe ziet het concept, een uitgekiende combinatie van de vijf onderdelen Food, Co-working, Retail, Services en Events, eruit? Wat zijn de eerste ervaringen van zowel eindgebruikers, huurders, gebouwbeheerder en -eigenaar als facilitaire samenwerkingspartners? En op welke manier is het concept toepasbaar in kantoren die meer activiteit, service en dynamiek in de ‘plint’ willen?  

Simone Wesdorp

Facility Solutions Developer bij ArrangeGroup

Willemijn Brand

Verhuurmanager bij Jacobus Recourt / MVGM

Workshop
11:30 - 12:30
15:00 - 16:00

6. BAANbrekende SAMENwerking
(Hoe twee concurrerende dienstverleners samenwerken aan de ambities van UWV)

Op 61 kantoorlocaties maken dagelijks 16.000 UWV-medewerkers gebruik van huisvesting en facilitaire diensten. In 2016 koos UWV voor Best Value Procurement om haar facilitaire diensten uit te besteden aan twee dienstverleners: Sodexo (voor Zuid-Nederland) en Facilicom (voor Noord-Nederland). Deze samenwerking is uniek in de markt. Zo willen de partijen wetenschappelijk gaan aantonen wat de bijdrage en invloed is van goede facilitaire dienstverlening op de productiviteit van de medewerkers, het ziekteverzuim en de medewerkers- en klanttevredenheid. Daarnaast gebruiken UWV en de dienstverleners elkaars expertise om continu te innoveren en te leren, om zo de dienstverlening te blijven verbeteren. Een andere ambitie is het samen creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tijdens de transitieperiode in 2017 investeerden alle partijen fors in samenwerking. En met succes: door gezamenlijke focus en transparantie is de medewerkers- en klanttevredenheid aantoonbaar gestegen. De drie partijen slaan nu ook de handen ineen door gezamenlijk te innoveren. Samen werken ze aan één gezamenlijk ambitie; de toegevoegde waarde van FM meetbaar maken en kansen creëren voor de ‘klanten’ van het UWV.

Jan Achterberg

Hoofd Huisvesting Facilitair Bedrijf bij UWV

Jef van de Wetering

Operations Director Government bij Sodexo

Jeroen Hofmeester

Directeur Multiservices & Maincontracting bij Facilicom

Workshop
11:30 - 12:30
15:00 - 16:00 [VOLGEBOEKT]

7. Werken aan excellente dienstverlening met het Service Excellence model

Steeds meer facilitaire organisaties realiseren zich dat een uitzonderlijke klantbeleving vandaag de dag van groot belang is. Om die excellente service te kunnen leveren worden tal van verandertrajecten doorgevoerd, niet altijd met evenveel resultaat. Dat kan te maken hebben met verschillende factoren, bijvoorbeeld: zijn de medewerkers in staat om écht te luisteren en gehoor te geven aan klanten? Zijn de juiste antennes ontwikkeld waarmee feedback actief kan worden opgepikt? Beschikken de medewerkers over voldoende ruimte om, als dat nodig is, de organisatieregels om te buigen zodat de klant uitzonderlijk goed geholpen kan worden?

In deze sessie staat het traject om te komen tot een Service Excellente-organisatie centraal. Waar komen excellente klantbeleving en interne dienstverlening samen? Is het mogelijk zowel op excellente service als op kosten te sturen en zo ja, hoe doe je dat dan? En wat zijn op dit moment de belangrijkste shifts in de transitie naar Service Excellence?

Aan de hand van meerdere inspirerende praktijkcases worden de filosofie en het model van Service Excellence toegelicht om dat vervolgens toe te spitsen op het optimaliseren van de interne dienstverlening.

Eric de Haan

Gespecialiseerd in management van customer value en Service Excellence. Is bestuurder van Stichting Service Excellence en (co-)auteur van onder meer ‘De Tao van Service’ en de bestseller ‘Service Excellence’

Workshop
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00

8. De meerwaarde van de Facilitaire Coalitie

In 2017 werd op initiatief van ABN AMRO paviljoen Circl geopend, een nieuwe ontmoetingsplaats op de Zuidas in Amsterdam. Tijdens de bouw en inrichting speelden de principes van de circulaire economie een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de exploitatiefase waarbij, anders dan gebruikelijk, ABN AMRO de zes betrokken facilitair dienstverleners (Spirit Hospitality Services, Vermaat Groep, ENGIE, AVEX, Securitas en CSU) carte blanche gaf om circulariteit vanuit hun eigen expertise in te vullen. Die vraag leidde tot de FM Coalitie: een compleet nieuwe manier van samenwerken tussen facilitaire dienstverleners die samen in één gebouw actief zijn. Elke facilitaire dienstverlener blijft doen waar hij goed in is, maar onderling worden taken en planningen optimaal op elkaar afgestemd. Bovendien delen partners capaciteit, expertise, ruimten en middelen. De samenwerking beperkt zich overigens niet tot operationeel niveau, maar vindt met name ook plaats op strategisch en tactisch niveau. Een belangrijke rol in het geheel speelt de ‘facilitair verbinder’, een medewerker die als procesbegeleider de dienstverlening van de partners tot één geheel stroomlijnt.

In de sessie wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Wat zijn de verschillen tussen de FM Coalitie en andere facilitaire samenwerkingsmodellen?
 • Wat zijn de aandachtspunten als je kiest voor de FM Coalitie?
 • Wat zijn de eerste resultaten en lessons learned?
 • En hoe creëert de FM Coalitie echte meerwaarde voor de klant (in termen van hogere kwaliteit en gebruikerstevredenheid en lagere kosten?).
Marjolein Dreef

Marjolein Dreef

Transitiemanager FM Coalitie bij CSU

Merijn van den Bergh

Merijn van den Bergh

Directeur CIRCL

Workshop
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00

9. Healthy Offices: verleg de norm en verken je echte potentieel

Recent onderzoek van de Universiteit Twente en CBRE bevestigt de relatie tussen de werkomgeving van mensen en hun gezondheid, welzijn en prestatievermogen. Voor het onderzoek werd op een proefkantoor een deel van de werkplekken onder meer ingericht met meer groen en betere verlichting. De deelnemers werden ook gestimuleerd om meer te bewegen, te ontspannen, gezonder te eten en minder koffie te drinken. De effecten hiervan op de prestaties van medewerkers overstegen alle verwachtingen: de experimenten lieten een verbetering in prestaties zien in de gezondere werkomgeving. Naast deze experimenten werden ook overige methodieken gebruikt: dagelijkse vragenlijsten, 1-op-1 interviews en activity trackers. In totaal werden meer dan 100.000 datapunten verkregen.
Het doel van het onderzoek was de focus verleggen van ‘wat we doen’ naar ‘hoe goed we iets doen’. Voor CBRE een logische vervolgstap in de evolutie van werken waarin de mens en performance centraal staan. Want in een gezondere werkomgeving voelen medewerkers zich niet alleen beter, ze presteren er ook beter door. In de presentatie staat het onderzoek centraal.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten, wat kunnen organisaties in de praktijk met de uitkomsten, wat is de business case en hoe ziet een plan van aanpak eruit om de stap te maken naar een Healthy Office?

Geert Stam

Senior Consultant bij CBRE Workplace Strategies & Design, Amsterdam. Heeft een leidende rol gespeeld binnen 'Healthy Offices'

Workshop
13:30 - 14:30 [VOLGEBOEKT]
15:00 - 16:00

10. Vastgoed en FM: van losse eilanden naar waardevolle synergie
(Case RIVM)

In 2021 verhuist het RIVM naar het Utrecht Science Park in Utrecht. Hier wordt door het consortium MEET bv in een DBFMO-constructie (PPS) een kantorenhuisvesting met laboratoria gerealiseerd (18 verdiepingen, 80 meter hoog). Het RIVM is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe locatie, maar ook op de huidige locatie in Bilthoven worden nog continue verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd op het gebied van hoogwaardig Vastgoed en Facilitair Management.

Om dit uitdagende project tot een goed einde te brengen is een intensieve samenwerking tussen Vastgoedmanagement en FM vereist. Immers, de business vraagt om een goed gefaciliteerde werkomgeving en die bestaat uit een combinatie van vastgoed en FM. Maar welke randvoorwaarden moeten zijn ingevuld om échte synergie uit die samenwerking te halen? En hoe zorg je dat binnen de (vastgoed)organisatie voldoende aandacht is voor het facility perspectief?

In deze sessie deelt Sven van Riet zijn ervaringen uit de praktijk en geeft hij zijn visie op de belangrijke rol die FM-professionals bij vastgoedvraagstukken spelen, en andersom. Ook worden vanuit Twynstra Gudde handvatten gepresenteerd om dergelijke samenwerkingen te organiseren en optimaal te faciliteren. Niet alleen tussen FM en vastgoed, maar ook met externe partners.

Sven van Riet

Manager Huisvesting en Facilitaire Dienstverlening bij RIVM

Wouter Dreimüller

Senior-adviseur Vastgoed, Huisvesting en FM, Twynstra Gudde

Workshop
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00

11. Portfolio-aanpak BREEAM-NL bij PwC: in één jaar alle panden gecertificeerd

In december 2017 haalde accountants- en adviesorganisatie PwC (5.000 mensen) als eerste organisatie het BREEAM-NL certificaat In Use (BRL2016) in één keer voor alle kantoren in Nederland. In één jaar tijd werden alle 14 panden gecertificeerd (in plaats van elk jaar één pand!).

Deze unieke portfolio-aanpak, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met DGBC, Unica Energy Solutions en W4Y, leverde een enorme tijds- en kostenefficiëntie op. De aanpak kan als voorbeeld worden gezien hoe een organisatie kwalitatief en snel inzicht kan verkrijgen in het huidige duurzaamheidsniveau van de ‘eigen’ kantoren. Het biedt vele mogelijkheden om in de toekomst de organisatie en het vastgoed verder te verduurzamen.
In deze praktijksessie is aandacht voor onder meer de volgende vragen.

 • Wat betekent een duurzame bedrijfsvoering voor een organisatie als PwC?
 • Welk rol speelt BREEAM daarbij?
 • Hoe kom je tot een dergelijke projectaanpak en hoe ziet die eruit?
 • Wat waren de uitdagingen (denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van de benodigde bewijslast)?
 • Wat is de toegevoegde waarde van de certificering voor PwC als huurder van kantoren in de relatie met kantooreigenaren en medehuurders?
 • En wat zijn de lessons learned en wat is de next step?

Paulien van Beusekom

Projectcoördinator Facility Management bij PwC

Rob Klinkert

Senior Portfolio Manager Facility Management bij PwC

Thomas Metz

Senior Projectmanager bij DGBC

Workshop
11:30 - 12:30
15:00 - 16:00 [VOLGEBOEKT]

12. Volledige circulariteit en de ultieme facilitaire ervaring: gaat dat samen? (Case: The Dutch Mountains)

Onlangs is de handtekening gezet voor de bouw van The Dutch Mountains (30.000 m2) in Eindhoven. Bepaald geen standaardgebouw, maar een uitzonderlijk project. The Dutch Mountains is namelijk niet alleen qua constructie bijzonder (volledig houten casco!) maar ook vanwege het totaalconcept, dat meer op een dienst dan op een gebouw lijkt. Niet meer betalen voor een lamp, maar voor het aantal lichturen dat je gebruikt, geen investering in een ergonomisch bureau, maar alleen afrekenen voor het aantal uren dat je gebruik maakt van deze gezonde werkplek. Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties en zelfs de gevels worden als diensten in het project geleverd.

Het concept moet vernieuwing stimuleren, zodat elk onderdeel, van catering tot en met de ramen en zelfs het karkas, zich door blijft ontwikkelen en waardevoller wordt, voor zowel eigenaar als gebruiker. Alle gekozen oplossingen zijn circulair, het gebouw kent straks gesloten kringlopen op het gebied van energie, water, afval en materialen. Het project biedt uitdagingen te over, om altijd het nieuwste op het gebied van facility management en dienstverlening te kunnen aanbieden en de bezoeker (zakelijk of privé) een optimale beleving te garanderen.

Een boeiend en inspirerend verhaal van onder andere de bedenker van The Dutch Mountains over het concept, de hobbels van de afgelopen jaren en de manier waarop het facility management van de toekomst wordt vormgegeven.

Arjan Geurtsen

Marketing Manager bij Asito

Erik van der Eik

Directeur New Business bij HEYDAY Facility Management

Lennart Graaff

Founder The Dutch Mountains

FACTO CONGRES 2018 IS VOL

De belangstelling voor het Facto Congres was ook dit jaar weer enorm. Omdat wij de kwaliteit willen waarborgen is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor de 2018-editie. Kunt u er dit jaar niet bij zijn, dan hopen wij u op de 2019-editie te mogen verwelkomen.

We hanteren een reservelijst. Mochten er afmeldingen zijn, dan zullen wij geïnteresseerden op volgorde van aanmelding benaderen voor deelname.

Wilt u op deze reservelijst komen? Stuur dan een mail naar congrescoördinator Monique van der Horst: moniquevanderhorst@vakmedianet.nl.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.